Alpoda Healing är en Shamansk metod Alpoda Healing är en Shamansk metod

Alpoda Healing för djur, växter.

Alpoda Healing  för djur och växtriket är kanaliserad 2007 av Sonja och Dag Lindlöf.

Är du djurägare och älskar dina djur villkorslöst och/eller bara älskar djur generellt? Känner du att du vill hjälpa tama likväl som vilda djur men inte vet hur. Det finns hjälp energimässigt genom denna healingmetod och teknik. Man kan ge healing till alla djur över hela världen – avstånd hindrar inte. Blir du lite nyfiken på detta erbjudande och överväger att på allvar att utbilda dig i denna healingform?! Är du dessutom djurkommunikatör så har du ett utomordentligt komplement i att kunna ge healing samtidigt när så krävs. Inte att förglömma alla växter och moder Jord som du kan ge healing till.

Pris 1800kr

 • Ingen förkunskap behövs.
 • Det är 1 initiering i Alpoda
 • Distanskurs. Du läser hemma i lugn och ro.
 • Kurstiden är 6 veckor.
 • Du får diplom efter godkänd kurs.
 • Du får initiera och lära ut metoden.
 • Du får kursmanualen via mail innehållande veckoövningar.
 • Alpoda har en symbol och den står för styrka/balans/harmoni.

Alpoda Healing för djurpratare
En utmärkt healingmetod och extra hjälp för t.ex den som redan är “djurpratare” att använda i kombination! Likaså för den som jobbar med djurmassage m.m. Alpoda Healing är en stark djurhealing metod.

Avläs lättare med Alpoda Healing
När du healar med Alpoda så avläser du lättare vad du behöver göra under en healingsession - du kanske märker att du får lättare kontakt med djuret både på ett fysiskt, känslomässigt och telepatiskt plan och likaså med växter och övrigt/övriga som du healar till. Du får lättare att förstå både djurens, växters (och de övriga som nämnts) behov när du healar till dem. 
 • Alpoda Healing är en djurhealing och växthealingmetod. Du healar kraftfullt till alla djur, hela växtriket och Moder Jord.
 • Du kan heala till olika arter av djur och växter - alltså till hela populationer. Glöm ej vattenlevande djur. 
 • Du kan även initiera djur så att de i sin tur kan heala sin egen art. 
 • Du kan heala och initiera platser i Alpoda.
 • Du kan initiera enskilda träd i Alpoda så att de kan heala och initiera sin egen art plus andra.
 • Det går heala till stora skogsområden, vattendrag, sjöar och allt som lever däri. 
 • Du kan heala till Moder Jord och då är avsikten att ge endast himlakroppen healing - människor ska inte ingå! 
 • Du kan även programmera vatten för olika ändamål.


Alpoda frekvens är anpassat till bara djur och växter
En ”enkel” stark och en djupgående healande energi. Alpoda healing är lite annorlunda sammansatt mot vad vi traditionellt är vana vid när det gäller healingenergier. Den är varm, harmonisk och kärleksfull. Alpoda healing har en egen frekvens som är sammansatt och anpassad till djur, träd, växter, stenar, devor, knytt och andra väsen. Därför fungerar Alpoda så bra på djur, den öppnar upp för djurens och övrigt nämnda behov. Alpoda Healing är inte till för att heala människor!

Välkommen.

All text och material tillhör Lindlöf's Akademi och är skyddat av Copyrightlagen ©.

En upplevelse av Alpoda initiering.

Hej Igen.

Tack!
Jag satt på en stol utomhus nära en fin blomsteräng barfota med fötterna på marken. Vädret är grått och mycket mulet med överhängande regn i luften med en svag skön liten bris.
 
När initieringen började kände jag en mjuk värme över mitt kronchakra som svagt tryckte/pulserade mot toppen (hjässan) av huvudet. samtidigt så ändrade min inreblick färg och intensitet. Alltså när man har ögonlocken stängda så är man van att se en viss nyans, denna nyans gick upp i en klarare nyas/färg och blev starkare och klarare. Ungefär som när man blundar och samtidigt tittar mot solen. (Men nu fanns igen sol).
 
Värmen pulserade/virvlade/tryckte ett tag över kronchakrat för att sedan 'glida' ner till mitt pannchakra. Nu var värmen trycket väldigt distinkt där och inte på/över kronchakrat.
 
Efter detta spreds en värme i hela kroppen, ungefär som när man har för mycket kläder på sig en varm sommardag. Värmen spreds inifrån och ut.
 
Efter en kort stund klingade värmen av och den pulserande värmen/trycket på pannchakrat försvann den också. Den inre blicken fick sin vanliga 'nyans' och allt kändes lugnt och fridfullt i kroppen.
 
Initieringen kändes klar.
 
En observation som jag noterade under initieringen var att blomsterängen är hemvist för väldigt många syrsor och under initieringen spelade de i takt. De närmast mig spelade i en liten lägre bastakt (synkroniserat) och de lite mer perifert spelade en högre ton, även de synkroniserat. Så de spelade i två toner samtidigt i takt! Efter initieringen över gick de till sitt vanliga beteende dvs en kakafoni av ljud.
En förunderlig liten upplevelse :-)
 
Tack för en fin initiering!
 
Vänligen
Patric