Mångfald av Healingmetoder & Reikimodaliteter.

En förklaring till att det finns så många olika helande metoder (inte enbart Reiki). Även modaliteter grundade på Reiki. Den förklaringen är väldigt enkel eftersom ”ALLA” av dem behövs. Människor befinner sig på olika medvetandenivåer och behöver olika energier och frekvenser för att gå framåt i sin utveckling.

De olika energierna har även olika och/eller specifika egenskaper som gör att människors energiblockeringar kan belysas och transformeras. Vissa är mycket kraftfulla och direkta i sin energifrekvens medan andra är mjukare och subtilare. Alla har dock samma syfte och det är att bidra till läkning, helande och självmedvetenhet vilket tar oss längre i vår upplysningsprocess. Om det inte skulle vara på det sättet kan det heller inte kallas för healing.

Reiki är allomfattande när det gäller att lyfta fram blockeringar - beteendemönster - tillkortakommanden - tankemönster etc. som vi alla har och där får vi den hjälp som behövs för att förändras. Reiki finns i oss och omkring oss överallt eftersom det är livsenergi i sig självt.

Mänskligheten har även fått ett flertal modaliteter där Reiki är grunden i metoden (modaliteten) som kan ta oss lite längre i utvecklingen med den varianten som då är den tillagda egenskapen. Dessa är inte att förringa eftersom de också har en speciell energi och frekvens som tillsammans med Reikienergin arbetar för människan på ett mycket positivt sätt.

För att nämna några få modaliteter;
Kundalini Reiki – Imara Reiki – Gold Reiki – Purple Reiki – Purple money Reiki - Tacyon Reiki och många, många fler.

Är någon metod dålig?
Nej! Då förkastar man gudomlighetens gåvor till människan. Allt vi får tillgång till har en gudomlig plan och mångfalden behövs verkligen eftersom det finns så många människor som befinner sig andligt på olika nivåer. De behövs även i nutid eftersom det är så enormt andefattigt på vår jord.

(Det kommer hela tiden nya metoder på ännu högre frekvenser och detta är för att vi höjs i frekvens i denna tid och av den anledningen så behövs de nya frekvenserna och metoderna för att utvecklas på ännu högre nivåer, som till de 4:e, 5:e dimensionerna och högre. En sådan metod är bl. a. Meipharos som kom till oss som en gåva att arbeta med för vår andliga och personliga utveckling. Meipharos har en mycket hög frekvens och är en kraftfull energimetod som tar fram allt inom oss som vi inte kan ha kvar längre. Den kommer att användas mycket i framtiden).

Sonja & Dag Lindlöf.

Lindlöf's Akademi - För utveckling och befrielse.
All kärlek Sonja & Dag
 
© 2022 Gäller texter & bilder © All content & images ©