REIKI – UNIVERSUMS GÅVA.

Vaknade kl 04: 16 en morgon och kände att jag skulle delge information om Reiki.

Reiki är en gudagåva som kommit till oss från Universum bl.a som en hjälp inför och under uppstigningen, inte något som vi ”äger” - utan ska förvaltas väl med omsorg och kärlek. Den var och är fortfarande till för människans andliga utveckling och för ett högre syfte. Det som skapats av människan är teknikerna och utformningen genom tiden och dessa har vidareutvecklats och blivit mer avancerade än vad som var ”menat”. Tekniker och olika handpositioner är bra i sig självt men skapar osäkerhet hos många människor på grund av att de är rädda för att göra fel. Reiki är i första hand en naturligt intuitiv metod och det är intuitionen som leder oss, våra händer och avsikter rätt. Människor har skapat utformningen utan att något ljusväsen beordrat det i någon kanalisering. Den har utformats till avancerade kurser och därmed så har det blivit konflikter mellan utövare om huruvida allt ska vara utformat. Den har även blivit föremål för en kommersiell inkomstkälla utan fullt ansvar!

Människan har gjort Reiki till ett ” avancerat koncept” och inser inte till fullo i vilket syfte vi fått de Universella gåvorna – vilket gäller alla andliga gåvor som människan har fått - de ska användas i ett villkorslöst, kärleksfullt, andligt danande syften.

Teknikerna i metoden framstår som det viktigaste redskapet och andemeningen går starkt förlorad – andligheten, nåden och den villkorslösa kärleken försvinner.  Andemeningen är att Reiki ska bidra till självläkning och för att hjälpa själen att ta fram det rena ljuset i människan för att gå vägen till upplysning och den villkorslösa kärleken till allt. Att bli ett med sin ljuskropp är ett långt egenarbete där man får verklig självkännedom genom rannsakning och för att lyfta bort den egobaserade delen inom människan - den delen som är rädslor och inte av kärlek. Reiki är till för att få lindring och läkning genom livsresan och för att hjälpa sina medvandrare på jorden – människor, djur och växter och moder Jord.

Enligt historien om Reiki, som skiljer sig åt över världen men som i stort sett stämmer i slutet, så har den helande livsenergin döpts till Reiki som är ett Japanskt ord och översätts ofta till universell livsenergi eller livskraft. Rei & Ki är två ord, Rei är namnet på universellt medvetande och Ki är namnet på livsenergin. Energin är för övrigt en livsenergi som finns i allt levande och även överallt omkring oss och inget som vi egentligen behöver kanalisera eller initieras in i ur levnadsaspekten. Däremot så försvagar människan sig själv genom tankar och känslor och då kan vi kanalisera extra livsenergi och ljus som då ger oss mer livskraft och stärker oss på olika nivåer och hänseenden.

Reiki är även en av de första kanaliserade metoderna till människans hjälp, för rening inför uppstigningen och många människor behöver den fortfarande för att ta fram ljuset inom sig. Reiki är nämligen en vägledare och lärare i sin fulla potential. Däremot kommer nya gudomliga gåvor av helande energier och kunskaper till människans hjälp för den andliga utvecklingen och för bästa övergång i uppstigningen.

Du som läser det här - känn efter vad som känns rätt för dig och lämna resten.

© Av Sonja Lindlöf 2019.

Lindlöf's Akademi - För utveckling och befrielse.
All kärlek Sonja & Dag
 
© 2022 Gäller texter & bilder © All content & images ©