Gudinnans Vita Flamma - Maria Magdalena


Kanaliserad 2007 - 2018 av Sonja & Dag Lindlöf.

Söker du efter ett värdefullt sätt för att utvecklas andligt och personligt? Önskar du balansera upp din feminina energi inom dig, gäller även män eftersom vi har både maskulin och feminin energi. Då kan det vara just denna distanskurs som du letar efter. Det primära ljuset och energin i denna metod är det moderliga vita ljuset och den feminina (magnetiska) energin. Sananda är ett stöd i grunden med den (elektriska) maskulina energin och lyfter den moderliga feminina energin. Läs vidare för att få en djupare förståelse för vad du får ut av denna fantastiska kurs.
 

  • Ingen förkunskap behövs.
  • Du läser på distans hemma i lugn och ro.
  • Healingkursen är på 4 veckor.
  • Kursmanual mottages via mail.
  • Du kan heala dig själv och andra både fysiskt och på distans.
  • Du får 3 initieringar med en veckas mellanrum för maximal utrensning i ditt energisystem.
  • Diplomering efter godkänd/avslutad kurs.
  • Genom diplomeringen är du behörig att initiera och lära ut till andra.


Pris 2300kr

Maria Magdalena
Gudinnans energi representeras/förmedlas av Den uppstigna Mästaren och Gudinnan Maria Magdalena, hon blir som ett ”filter” emellan den Gudomliga Moderns energi och människan. Detta är nödvändigt eftersom vi inte kan ta emot den högfrekventa energin i sin fulla kraft.

En allomfattande metod med inriktning på "livet" och självkärleken - att även finna sin egen "kristusenergi" inom sig. Den är en hjälp i uppstigningen och upplysningens tid att gå in i den femte dimensionen och högre.

Läs även om kursen där Sananda är huvudkaraktär och tvillingflammametod till Gudinnans Vita Flamma och blir därmed en fördjupning som kommer spegla upp din energi för att du ska finna din egen kristusenergi och självkärlek inom dig. Läser du båda så har du ett fantastiskt komplement för balans och att finna din inre frid om du är hängiven din egen utveckling. Vi rekommenderar att läsa GUDINNANS  VITA  FLAMMA först, men dras du till KRISTUSFLAMMAN - VÄGEN TILL SJÄLVKÄRLEK så är det helt rätt för dig. 

Obs! Du kan välja att lära dig en av dessa kurser eftersom de även är helt fristående från varandra men ändå är sammankopplade som Tvillingflammor.

Treenigheten
Den trefärgade flamman tillsammans med vitt rent ljus som står för Moderflamman.

I våra hjärtans hemliga kammare finns Guds Flamman. Denna Flamma är essensen av Gud och verkar i våra fysiska kroppar. Den kallas för Trefaldiga Flamman av de uppstigna Mästarna och kan bara ses vid högre frekvenser. Den Trefaldiga Flamman upprätthåller våra fysiska liv och är en helig treenighet av kärlek, visdom och kraft som placeras i våra hjärtan vid vår födsel och dras tillbaka när vi dör.
”Trefaldig" innebär att det finns tre Flammor som stiger från en liten sfär av det vita ljuset av Moderflamman. Det vita ljuset (sfären) från modern reser sig och föder och upprätthåller fadern, (blå) sonen, (gul) och den helige ande (rosa). Det är meningen att vi ska balansera, expandera, accelerera och sammanlänka Flammorna för att bemästra dessa.

Trefärgade Flamman med det Moderliga Vita Ljusets Flamma Trefärgade Flamman med det Moderliga Vita Ljusets Flamma
Moderliga Vita Ljusets Flamma
Den vita flamman har krymp inom oss under eoner av tid när människan sänkt sig i frekvens, men nu är det meningen att vi ska ta kommandot och höja vår frekvens igen till ursprunget. Det är den Moderliga vita ljusets Flamma som denna healingmetod innehåller och utgår ifrån, som kommer hjälpa människor att balansera, expandera, accelerera, och sammanlänka den trefaldiga flamman inom sig varaktigt. Det är meningen att den feminina energin nu ska ta plats på jorden eftersom den har fått stå tillbaka i eoner när den maskulina energin verkat.

Gudinnans Vita Flamma arbetar med oss
Gudinnans Vita Flamma går ut på att vi ska arbeta med den under en längre tid när vi blivit initierade. Vi ska vara medvetna om att det är en process vi går in i som arbetar inom oss över tid. Den feminina energin och delen i oss ska finna sig tillrätta inom oss och balanseras.


Den Gudomliga feminina moderliga energin.
Eftersom den maskulina energin har dominerat mycket länge på jorden, är nu tiden inne för att den moderliga, mjuka, feminina omhändertagande energin kommer ner till oss för att balansera allt på vår jord. Den maskulina energin måste självklart finnas för att balans ska uppstå, där understöder Sananda med sin maskulina energi, men fokus ska vara på den feminina, vilket är viktigt i vår tid. Den gudomliga, feminina, moderliga energin är till för alla. Vi ska fokusera på den feminina. 

Det ingår Energikoder
Det finns energikoder i Gudinnans Vita Flamma - Maria Magdalena. Det gör att en utveckling sker på djupet även på ett undermedvetet plan. Man kan se det som ett frö som växer och gror i eleven. De kanaliserade orden/texten i manualen och energin i metoden innehåller energikoder. Det är viktigt att man använder vår original manual då vi har kanaliserat & grundat healingmetoden med dessa koder. Maria Magdalena och Sananda blir som ett ”filter” emellan den Gudomliga Moderns energi och Kristusflamman för människan. Utifrån detta så blir även vi ett filter som förmedlar koder genom våra manualer & vår energi till andra människor.

Våra tvillingflammametoder
Gudinnans Vita Flamma - Maria Magdalena är en tvillingflammametod till KristusFlamman - Vägen till självkärlek.

Mer information får du när du lär dig healingkursen. Välkommen! 

All text och material tillhör Lindlöf's Akademi och är skyddat av Copyrightlagen ©.