Meipharos Healing. MP 3 – 4

Kanaliserad av Sonja och Dag Lindlöf 2006.
 

  • Förkunskap Meipharos 1-2 behövs.
  • 8 utbildningsveckor.
  • Distanskurs.
  • Du får kursmaterial via mail.
  • Två initieringar.
  • Diplom efter godkänd kurs.
  • Du får en kraftsymbol.
  • Du får en guldkula. (se nedan)


Pris 3500kr

Du lär dig att sända healing på distans. Fysisk/Mental/Emotionell healing för psykisk balans. Du arbetar mycket med egna blockeringar. Du lär dig att heala till blockeringar, händelser och trauman. Du får tillgång till en symbol i form av guldkula som renar, balanserar och stärker allt du gör. 

Du får tillgång till en kraftsymbol och namnet är So Ho Ve Da (ske din vilja) som betyder det bästa för alla. Kraftsymbolen förstärker också effekten av ISOS balanssymbolen, Kristallkulan och Guldkulan. Meipharos 3 - 4 förstärker de behandlingar som du lärt i Meipharos 1 - 2.

Välkommen!

All text och material tillhör Lindlöf's Akademi och är skyddat av Copyrightlagen ©.