Meipharos Healing MP Master 5, 6 & 7
 

Distanskurs
 

  • Förkunskap Meipharos 3-4 behövs.
  • 10 utbildningsveckor.
  • 3 initieringar. 
  • Du får kursmaterialet via mail.
  • Master Certifikat efter godkänd kurs.
  • Detta är den högsta nivån i Meipharos. När du kommit till denna nivå så kallas man Meipharos-Master och får då lära ut, hålla kurser och ”initiera” andra i alla steg.
  • Du får en stark symbol - Meipharos Nyckel - ett skapande verktyg genom visualisering och intentioner. 
  • Du får Mastersymbolen Or mei eh zei (Se ljuset i mörkret).

Pris 5000kr


Välkommen att gå Meipharos Healing Master MP 5-6-7.

All text och material tillhör Lindlöf's Akademi och är skyddat av Copyrightlagen ©.